• A-
  • A
  • A+

Українська мова для учнів 7 - А класу на період 04.05-29.05 учитель Пасєка Н.В.

Українська мова  для учнів 7 - А класу

на період 04.05-29.05

учитель Пасєка Н.В.

Дата

Тема уроку, яку потрібно вивчити 

Форми  роботи для закріплення матеріалу  

1

04

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням

Опрацюйте за підручником правило с.221. Розряди сполучників дуже важливо вивчити напамять. Почніть з сурядних, їх лише три розряди. Впр.490.

2

04

Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Сполучники й сполучні слова

Опрацюйте за підручником правило с.222,223,224.Впр.493,497.

3

06

Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні  сполучники

Опрацюйте за підручником правило с.228,229,230. Впр.510.

4

13

Частка як службова частина мови

Опрацюйте за підручником правило с.232,233. Впр.514

5

18

Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню  додаткових відтінків

Опрацюйте за підручником правило с.235.Впр.519.

6

18

Правопис часток не і ні з різними частинами мови

Опрацюйте за підручником правило с.240. Впр.541.

7

20

Написання часток -бо, -но, -то, -от, - таки

Опрацюйте за підручником правило с.237,впр. 524.

8

25

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням

Опрацюйте за підручником правило с.245,впр.547

9

25

Дефіс у вигуках.  Кома і знак оклику при вигуках

Опрацюйте за підручником правило с.246,247,248.

10

27

Підсумковий урок.

Повторіть вивчене про частку та вигук. Гарних канікул.

 

Українська література для учнів 7 - А класу на період 04.05-29.05 учитель Пасєка Н.В.

Українська література для учнів 7 - А класу

на період 04.05-29.05

учитель Пасєка Н.В.

Дата

Тема уроку, яку потрібно вивчити 

Форми роботи для кращого засвоєння матеріалу

 

05

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

Друзі, дочитайте повість.

 

07

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність

Усні відповіді на питання с.278 (2-8).

 

12

Андрій Малишко.  Відомий український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник».  Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них

«Пісня про рушник» напам’ять.

 

14

Андрій Малишко. «Чому, сказати, й сам не знаю…». Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті

Виразне читання поезії.

 

19

Ліризм поезій А. Малишка. Поезія «Вчителька».

Виразне читання поезій Андрія Малишка за вашим вибором.

 

21

Повторення вивченого.

Повторіть с.284,285.

 

26

Повторення вивченого.

Повторіть вивчене про суспільно-побутові пісні.

 

28

Повторення вивченого.

Гарних канікул!

Українська мова для учнів 7 - А класу на період 13.04-30.04 учитель Пасєка Н.В.

Українська мова  для учнів 7 - А класу

на період 13.04-30.04

учитель Пасєка Н.В.

Дата

Тема уроку, яку потрібно вивчити 

Форми класної роботи для виконання в зошиті

Домашнє завдання з теми

3

13.04

Правопис прислівників. Повторення й поглиблення вивченого.

Зверніть увагу на правила с.190. це правило обов’язково потрібно добре знати , щоб писати без помилок.  Впр.406.

Впр. 410.

4

15.04

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс

П.34, впр.414. Пам’ятайте! Ключ до успіху- це якісно вивчені правила. Телеуроки теж прекрасна нагода поглибити знання.

Впр. 414, правила.

5

21.04

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день

Прислівникові сполуки пишуть окремо, прислівники разом. С.194 опрацюйте правило. Якщо виникнуть труднощі, звіртесь із орфографічним словником. Впр.416, 417у.

6

22.04

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні

Починаємо вивчати службові частини мови : прийменник, сполучник та частку. Пригадайте, чим відрізняються самостійні від службових ?

П. 35, с. 208,209. Впр. 455.

Правило с.209, впр.458.

7

27.04

Зв’язок прийменника  з непрямими відмінками іменника.

Повторіть визначення прийменника.  Вдумливо почитайте правило стр.211. впр.464.  Увага, прийменник завжди стоїть біля іменника, прикметника, числівника та займенника. Ця ознака допоможе відрізнити прийменник і однозвучні слова. Впр.480.

 

8

29.04

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс

Головне правило на с.212 вивчіть напам’ять! Це допоможе уникнути труднощів при виконанні вправ.Впр.470.

Якщо труднощів при виконанні вправи не виникло, опрацюйте правила на с.214. Зверніть увагу, що найчастіше прийменник стоїть саме біля іменника. Впр.475 усно.

Впр.476.

Українська література для учнів 7 - А класу на період 13.04-30.04 учитель Пасєка Н.В.

Українська література для учнів 7 - А класу

на період 13.04-30.04

учитель Пасєка Н.В.

Дата

Тема уроку, яку потрібно вивчити 

Форми роботи для кращого засвоєння матеріалу

3

14.04

Олег Ольжич. Українські національні герої, лицарі духу. «Захочеш – і будеш». Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом

Поміркуй: людина сильна духом, яка вона?

Прочитай про Олега Ольжича, прочитай виразно його вірші с.247-248.

4

16.04

Олена Теліга. «Сучасникам». Моральний заповіт нащадкам

Прочитай про Олену Телігу с.250. виразно й вдумливо прочитай її поезії с.250-252. Що поетеса нам хотіла сказати?

5

21.04

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про пригоди українського силача

Приступаємо до вивчення детективу. Це буде цікаво, бо описані події відбувалися насправді. Українець Іван Фірцак  став найсильнішою людиною у світі. Прочитати за підручником с. 254-268.

6

23.04

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Іван Сила (Іван Фірцак)  – утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості

Прочитайте про Івана Силу, його життєві пригоди. Прочитати за підручником с. 270-277.

7

28.04

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність

Вдумайтеся, чому Іванові вдалося перебороти стільки випробувань. Дочитати твір.

8

30.04

 «Нова пригода Івана Сили». Продовження повісті Олександра Гавроша

Якщо ви прочитали повністю твір (повну версію) , поставте у щоденник «12». Придумайте власне продовження твору. Сподіваюся, вам було цікаво!

Українська література для учнів 7 - А класу на період 07.04-30.04 учитель Пасєка Н.В.

Українська література для учнів 7 - А класу

на період 07.04-30.04

учитель Пасєка Н.В.

Дата

Тема уроку, яку потрібно вивчити 

Форми класної роботи для виконання в зошиті

Домашнє завдання з теми

1

07.04

Любов Пономаренко. «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності

ТЛ:  новела

Сьогодні ти ознайомишся із невеликим твором про незвичайну життєву подію – новелою. Прочитай с.245 підручника й вивчи визначення.

Прочитай с.243-245.

2

09.04

Любов Пономаренко. «Гер переможений». Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин)

Повтори визначення новели. Прочитай виразно новелу вголос.

С.246, завдання 3,4 усно.

3

14.04

Олег Ольжич. Українські національні герої, лицарі духу. «Захочеш – і будеш». Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом

Поміркуй: людина сильна духом, яка вона?

Прочитай про Олега Ольжича, прочитай виразно його вірші с.247-248.

Виразне читання віршів с.248.

Будьмо сильними духом!

4

16.04

Олена Теліга. «Сучасникам». Моральний заповіт нащадкам

Прочитай про Олену Телігу с.250. виразно й вдумливо прочитай її поезії с.250-252.

Виразно прочитай вірш, який найбільше сподобався , мамі. Мама поставить оцінку у щоденник( я після карантину перенесу у журнал)

5

21.04

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про пригоди українського силача

Приступаємо до вивчення детективу. Це буде цікаво, бо описані події відбувалися насправді. Українець Іван Фірцак  став найсильнішою людиною у світі.

Прочитати за підручником с. 254-268.

6

23.04

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Іван Сила (Іван Фірцак)  – утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості

Прочитайте про Івана Силу, його життєві пригоди.

Прочитати за підручником с. 270-277.

7

28.04

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність

Вдумайтеся, чому Іванові вдалося перебороти стільки випробувань.

Дочитати твір.

8

30.04

Урок мовленнєвого розвитку  №4.  «Нова пригода Івана Сили». Продовження повісті Олександра Гавроша

Якщо ви прочитали повністю твір (повну версію) , поставте у щоденник «12».

Придумайте власне продовження твору. Сподіваюся, вам було цікаво!

Українська мова для учнів 7 - А класу на період 07.04-30.04 учитель Пасєка Н.В.

Українська мова  для учнів 7 - А класу

на період 07.04-30.04

учитель Пасєка Н.В.

Дата

Тема уроку, яку потрібно вивчити 

Форми класної роботи для виконання в зошиті

Домашнє завдання з теми

1,2

06.04

И та і в кінці прислівників. Не і ні з прислівниками. Букви -н- та -нн- у прислівниках (повторення вивченого)

С.195-206 повторити !!! усі правила. Виконайте вправи з теми, яка зрозуміла найменше. Якщо вправа не виходить, потрібно ще раз опрацювати правило, усно виконати кілька вправ, починаючи з найлегшої.

Впр.451, 422.

2

08.04

Правопис прислівників. Повторення й поглиблення вивченого.

Зверніть увагу на правила с.178,179,180. Впр.381.

Впр.395 розібрати 3 прислівники.

3

13.04

Правопис прислівників. Повторення й поглиблення вивченого.

Зверніть увагу на правила с.190. це правило обов’язково потрібно добре знати напам’ять.  Впр.406.

Впр. 410.

4

15.04

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс

П.34, впр.414

Впр. 414, правила.

5

21.04

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день

Прислівникові сполуки пишуть окремо, прислівники разом. С.194 опрацюйте правило. Якщо виникнуть труднощі, звіртеся із орфографічним словником. Впр.416, 417у.

Впр. 418. Якщо ви з легкістю відповідаєте на питання на с.207, наводите приклади, то тему засвоїли на високому рівні. Якщо не можете чітко відповісти на питання, вчіть правила.

6

22.04

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні

Починаємо вивчати службові частини мови : прийменник, сполучник та частку. Пригадайте, чим відрізняються самостійні від службових ?

П. 35, с. 208,209. Впр. 455.

Правило с.209, впр.458.

7

27.04

Зв’язок прийменника  з непрямими відмінками іменника.

Повторіть визначення прийменника.  Вдумливо почитайте правило стр.211. впр.464.

Впр.480.

8

29.04

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс

Головне правило на с.212! вивчіть напам’ять! Впр.470.

Якщо труднощів при виконанні вправи не виникло, опрацюйте правила на с.214. Зверніть увагу, що найчастіше прийменник стоїть біля іменника. Впр.475 усно.

Впр.476.

Контакти

02087 | Київ | вул.Березнякiвська 32
Телефони: 044 362-71-50

                   044 362-71-52
                   044 362-71-54
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ми на карті

icon